Jau Aprīlī gaidāms Rīgas atklātās jaunatnes meistarsacīkstes pludmales volejbolā, kur noteiksim labākos jaunatnes sportistus Rīgā pludmales volejbola disciplīnā U14 un U16 vecuma grupās zēniem un meitenēm starp dažādiem pludmales volejbola klubu sportistiem un citiem interesentiem.

 

Norises vieta:
Grostonas iela 6b, Rimi Olimpiskais Centrs,
“O-SANDS” pludmales volejbola halle.
Obligāta iepriekš pieteikšanās! Uz norādīto e-pastu tiks atsūtīts apstiprinājums 1-2 dienu laikā.
Pieteikšanās anketa:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqkfA94LWwKMG8HuKzVtE1epY5cOMsHX41p5hPtm6z29fphw/viewform
Dalības maksa 9€ no spēlētāja.

Norises laiks:

27.aprīlī U16 grupai zēniem un meitenēm (2009.gadā dzimuši un jaunāki)

Reģistrācija  turnīram sākot no 12:00, turnīra sākums 13:00

 

28.aprīlī U14 grupai zēniem un meitenēm (2011.gadā dzimuši un jaunāki)

Reģistrācija turnīram sākot no 9:00, turnīra sākums 10:00

 

Reģistrācijas laikā jāuzrāda personas apliecinošs dokuments, lai varētu pārbaudīt vecumu.
Ievērojot noteikumus: http://spkc.gov.lv/ un https://likumi.lv/ta/veids/ministru-kabinets/noteikumi.
Spēlētāji, kuri neierodas uz reģistrāciju un kavē turnīru ilgāk par 5 minūtēm (bez iepriekšējas paziņošanas), tiek diskvalificēti.

 

Izspēles kārtība – Grupu turnīrs un izslēgšanas spēles pēc vienmīnusa sistēmas.

Spēļu tiesāšana – tiesāšana notiek pēc atvieglotiem FIVB noteikumiem. Par atvieglotajiem noteikumiem informēs tehniskajā sanāksmē pirms turnīra. Sacensības tiesās organizatoru norīkoti tiesneši.

Pieteikšanās un reģistrācija – pieteikumi attiecīgajam turnīram tiek pieņemti līdz 2024.gada 26. aprīļa plkst. 12:00. Pieteikumus var aizpidīt internetā vai jāsūta elektroniski uz raivis@o-sands.lv. Pieteikumā jāsūta katra spēlētāja vārds, uzvārds un dzimšanas gads, kā arī vecuma grupa kurā startēs.

Komandu reģistrācija notiek turnīra dienā sekretariātā 30 minūtes pirms turnīra.

 

Apbalvošana – Turnīra uzvarētāji saņems speciālās turnīra balvas un medaļas. Tiks apbalvoti pirmo 3 vietu ieguvēju komandas.

 

Medicīniskais nodrošinājums – katrs turnīra dalībnieks piesakot savu dalību apliecina, ka pats atbild par savu veselības stāvokli, darbībā ievēro Pasaules antidopinga kodeksā noteikto. Organizatori nodrošina ārstu sacensību vietā pirmās palīdzības sniegšanai un sacensību norisi bez sportā aizliegtām vielām.

 

Personas datu apstrāde – piesakoties turnīriem, Jūs piekrītat, ka dati tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Uzturoties pludmales volejbola laukumos, Jūs apzināties un piekrītat, ka varat tikt filmēts un fotografēts, šie materiāli var tikt izmantoti pasākuma popularizēšanas un izplatīšanas nolūkos.

 

Strīda situācijas – ja sacensību laikā rodas kāda situācija, kura nav paredzēta nolikumā, tad gala vārds pieder “Rīgas atklātās jaunatnes meistarsacīkstes pludmales volejbolā” sacensību organizatoriem.

Sacensības organizē biedrība ”Mārtiņa Pļaviņa sporta klubs” ar Rīgas Domes atblastu.
Papildinformācija:
Raivis: tel.Nr. 26610565, e-pasts: raivis@o-sands.lv.
27.-28. aprīlis Rīgas atklātās meistarsacīkstes pludmales volejbolā U14, U16 grupām