“BEACH FEST 2023”

U14, U16, U18, U20 jauniešu sacensības pludmales volejbolā

No 2023. gada 5.-7. jūlijam norisināsies “BEACH FEST 2023” U14, U16, U18, U20 jauniešu sacensības pludmales volejbolā O-sands jaunajos vasaras pludmales volejbola laukumos Skanstes ielā 16 pie Luminor bankas.

BEACH FEST 2023 ir viens no vasaras gaidītākajiem pasākumiem, kas tiek organizēts jau piekto gadu! Saistībā ar to, ka 2023. gada 17.-20. augustā O-SANDS vasaras pludmales volejbola āra laukumos norisināsies U20 Eiropas čempionāts, Beach Fest 2023 būs jauno āra laukumu atklāšanas pasākums, kas dos iespēju jauniešiem būt pirmajiem, kas iemēģinās un iedzīvinās laukumus pirms U20 sacensību norises.

Pieteikšanās un reģistrācija – Sacensību pilnais nolikums un pieteikšanās anketas ir atrodamas šajā saitē: Jaunatnes čempionāts – Google Docs

5. jūlijs
U14 zēni un meitenes (2010. gadā dzimuši un jaunāki)

U20 zēni un meitenes ( 2004.gadā dzimuši un jaunāki)
6. jūlijs
U16 zēni un meitenes (2008.gadā dzimuši un jaunāki)
7. jūlijs
U18 zēni un meitenes (2006.gadā dzimuši un jaunāki)

 

Pieteikumus var aizpidīt internetā vai jāsūta elektroniski uz raivis@o-sands.lv, norādot spēlētāja vārdu, uzvārdu un dzimšanas gadu, kā arī vecuma grupu kurā startēs.

Reģistrēšanās sacensībām sekretariātā no 8:00-8:45. Sacensību sākums 9:00.

Dalības maksa – 7 EUR no katra spēlētāja

Izspēles kārtība – Grupu turnīrs un izslēgšanas spēles pēc vienmīnusa sistēmas.

Spēļu tiesāšana – tiesāšana notiek pēc atvieglotiem FIVB noteikumiem. Par atvieglotajiem noteikumiem informēs tehniskajā sanāksmē pirms turnīra. Sacensības tiesās organizatoru norīkoti tiesneši.

Medicīniskais nodrošinājums – katrs turnīra dalībnieks piesakot savu dalību apliecina, ka pats atbild par savu veselības stāvokli. Organizatori nodrošina ārstu sacensību vietā pirmās palīdzības sniegšanai.

Kontaktinformācija – papildus informāciju par turnīru var uzzināt sūtot e – pastu uz info@o-sands.lv vai mājas lapā osandsriga.lv.

Personas datu apstrāde – piesakoties turnīriem, Jūs piekrītat, ka dati tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Uzturoties pludmales volejbola laukumos, Jūs apzināties un piekrītat, ka varat tikt filmēts un fotografēts, šie materiāli var tikt izmantoti pasākuma popularizēšanas un izplatīšanas nolūkos.

Strīda situācijas – ja sacensību laikā rodas kāda situācija, kura nav paredzēta nolikumā, tad gala vārds pieder “BEACH FEST 2023” sacensību organizatoriem biedrībai “ŠMĒDI”.

 

Pasākumu “BEACH FEST 2023” organizē biedrība “ŠMĒDI” sadarbībā ar O-sands pludmales volejbols. Pasākumu atbalsta Rīgas dome un Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments.

BEACH FEST 2023 no 5.-7.jūlijam