“BEACH FEST 2024”

BEACH FEST 2024 ir viens no vasaras gaidītākajiem pasākumiem jauniešiem pludmales volejbolā, kas šogad noritēs jau 6.gadu!

U14, U16, U18 jauniešu sacensības pludmales volejbolā

No 2024. gada 16.-18. jūlijam norisināsies “BEACH FEST 2024” U14, U16, U18 jauniešu sacensības pludmales volejbolā O-sands vasaras pludmales volejbola laukumos Skanstes ielā 16 pie Luminor bankas. Šogad ieskandināsim jauno terasi, baudot skaisto laiku un sacensības!

Pieteikšanās un reģistrācija – Sacensību pilnais nolikums un pieteikšanās anketas drīzumā tiks publicēts O-SANDS Facebook kontā, sekojiet līdzi!

16. jūlijs
U14 zēni un meitenes (2010. gadā dzimuši un jaunāki)

17. jūlijs
U16 zēni un meitenes (2008.gadā dzimuši un jaunāki)

18. jūlijs
U18 zēni un meitenes (2006.gadā dzimuši un jaunāki)

 

Pieteikumus var aizpidīt internetā vai jāsūta elektroniski uz raivis@o-sands.lv, norādot spēlētāja vārdu, uzvārdu un dzimšanas gadu, kā arī vecuma grupu kurā startēs.

Reģistrēšanās sacensībām sekretariātā no 8:00-8:45. Sacensību sākums 9:00.

Dalības maksa – 7 EUR no katra spēlētāja

Izspēles kārtība – Grupu turnīrs un izslēgšanas spēles pēc vienmīnusa sistēmas.

Spēļu tiesāšana – tiesāšana notiek pēc atvieglotiem FIVB noteikumiem. Par atvieglotajiem noteikumiem informēs tehniskajā sanāksmē pirms turnīra. Sacensības tiesās organizatoru norīkoti tiesneši.

Medicīniskais nodrošinājums – katrs turnīra dalībnieks piesakot savu dalību apliecina, ka pats atbild par savu veselības stāvokli. Organizatori nodrošina ārstu sacensību vietā pirmās palīdzības sniegšanai.

Kontaktinformācija – papildus informāciju par turnīru var uzzināt sūtot e – pastu uz info@o-sands.lv vai mājas lapā osandsriga.lv.

Personas datu apstrāde – piesakoties turnīriem, Jūs piekrītat, ka dati tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Uzturoties pludmales volejbola laukumos, Jūs apzināties un piekrītat, ka varat tikt filmēts un fotografēts, šie materiāli var tikt izmantoti pasākuma popularizēšanas un izplatīšanas nolūkos.

Strīda situācijas – ja sacensību laikā rodas kāda situācija, kura nav paredzēta nolikumā, tad gala vārds pieder “BEACH FEST 2023” sacensību organizatoriem biedrībai “ŠMĒDI”.

 

Pasākumu “BEACH FEST 2023” organizē biedrība “ŠMĒDI” sadarbībā ar O-sands pludmales volejbols. Pasākumu atbalsta Rīgas dome un Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments.

“BEACH FEST 2024’’ sacensības pludmales volejbolā jau 16.-18.jūlijā!