KING & QUEEN OF THE BEACH
jauniešiem U16 un U18 grupās 2 posmos
Norises vieta:
Grostonas iela 6b, Rimi Olimpiskais Centrs,
“O-Sands” pludmales volejbola halle.
Obligāta iepriekš pieteikšanās! Uz norādīto e-pastu tiks atsūtīts apstiprinājums 1-2 dienu laikā.
Pieteikuma anketa: https://forms.gle/nLF6eeudSvoQPr9Q7
Dalības maksa 9€ no spēlētāja.

Norises laiks:

1. POSMS:
6. aprīlis U16 zēni un meitenes;
Reģistrācija  turnīram sākot no 12:00, turnīra sākums 13:00;

7. aprīlis U18 zēni un meitenes;
Reģistrācija turnīram sākot no 9:00, turnīra sākums 10:00.
2. POSMS:
11. maijs U16 zēni un meitenes;
Reģistrācija  turnīram sākot no 12:00, turnīra sākums 13:00;
12. maijs U18 zēni un meitenes;
Reģistrācija turnīram sākot no 9:00, turnīra sākums 10:00.
Ierobežojumi:
U16 vecuma grupa (2009.gadā dzimuši un jaunāki);
U18 vecuma grupa (2007.gadā dzimuši un jaunāki).
Reģistrācijas laikā jāuzrāda personas apliecinošs dokuments, lai varētu pārbaudīt vecumu.
Ievērojot noteikumus: http://spkc.gov.lv/ un https://likumi.lv/ta/veids/ministru-kabinets/noteikumi.
Spēlētāji, kuri neierodas uz reģistrāciju un kavē turnīru ilgāk par 5 minūtēm (bez iepriekšējas paziņošanas), tiek diskvalificēti.

Izspēles sistēma:
Spēlētāji tiek ielozēti grupās pa 4 vai 5. 1.-3. kārtā tiek spēlēts līdz 15 (pēdējais punkts), 4. kārtā (fināls) tiek spēlēts līdz 15 vai 21 (ar +2). Spēlētāji, kuri pēc 1. kārtas netiek uz 2. kārtu, nokļūst “pagrabā”. “Pagrabā” (atkarīgs no spēlētāju skaita, tiek spēlēts līdz 11 vai 15 (pēdējais punkts). Ja spēlētājiem sakrīt +/-, tad tiek spēlētas “apakšiņas” līdz 3 vai 5 punktiem (punktu skaitu izlemj turnīra vadītājs). Turnīra vadītājs var mainīt seta garumu, atkarīgs no pieteikto spēlētāju skaita.

Medicīniskais nodrošinājums:
Katrs turnīra dalībnieks, piesakot savu dalību, apliecina, ka pats atbild par savu veselības stāvokli. Organizatori nodrošina ārstu sacensību vietā pirmās palīdzības sniegšanai.
Personas datu apstrāde:
Piesakoties turnīriem, Jūs piekrītat, ka dati tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Uzturoties pludmales volejbola laukumos, Jūs apzinaties un piekrītat, ka varat tikt filmēts un fotografēts, šie materiāli var tikt izmantoti pasākuma popularizēšanas un izplatīšanas nolūkos.
Apbalvošana:
Turnīra uzvarētāji saņems speciālās turnīra balvas un medaļas. Tiks apbalvoti pirmo 3 vietu ieguvēji. Kā arī veicināšanas balvas 4. vietai un “pagraba” uzvarētājiem.
Sacensības organizē biedrība ”Mārtiņa Pļaviņa sporta klubs” ar Rīgas Domes atblastu.
Papildinformācija:
Raivis: tel.Nr. 26610565, e-pasts: raivis@o-sands.lv.
“Jauniešu King&Queen” U16, U18 1. posms jau 6. un 7. aprīlī!