Ik gadu aicinot studentus piedalīties dažādos sporta veidos, tiek rīkota Latvijas Universiāde. 2019./2020. mācību gadā šī būs jau Latvijas XXX Universiāde ar mērķi sekmēt sporta darbu augstākajās mācību iestādēs, to sporta biedrībās un sporta klubos.

Aicinām pieteikties Universiādei pludmales volejbolā, kas norisināsies 2019.gada 5.oktobrī.

Mērķis: Popularizēt pludmales volejbolu kā veselīgas un aktīvas atpūtas iespējas veidu Latvijas studentiem un pasniedzējiem. Sekmēt pludmales volejbola attīstību un popularitāti valstī un noteikt spēcīgāko augstskolu pludmales volejbolā. Paplašināt pludmales volejbola cienītāju skaitu.               

Vieta: Rīga, Grostanas iela 6B, “O-Sands”

Laiks: 2019. gada 5.oktobris pulksten 9.30

Organizē: SIA “O-Sands” sadarbībā ar Latvijas augstskolu sporta savienību.

Dalībnieki: Piedalīties var ikviens Latvijas augstskolu students, absolvents ar iepriekšējā mācību gadā pabeigtas augstākās izglītības diplomu un darbinieks. Komandā spēlē 2 cilvēki. Spēles sievietēm un vīriešiem notiek atsevišķi. Katra augstskola drīkst pieteikt 2 pārus sieviešu un vīriešu kategorijās. Ja kāda augstskola vēlas pieteikt sacensībām vairāk pārus, tad attiecīgie papildus pāri tiek iekļauti rezerves sarakstā. Pāri no rezerves saraksta varēs piedalīties par papildus dalības maksu sacensībās tikai tādā gadījumā, ja kopējo pieteikto dalībnieku skaits nesasniegs organizatoru paredzēto dalībnieku skaitu.

Pieteikumi: Sacensību pieteikums jāaizsūta līdz 2019. gada 2.oktobrim, plkst. 21.00 elektroniski uz e-pastu:info@o-sands.lv.

Lai varētu piedalīties sacensībās, ir jāveic dalībnieku reģistrācija 2019. gada 5.oktobrī plkst. 9.30 – 9.50. Sekmīgai dalībnieku reģistrācijas norisei ir nepieciešams uzrādīt studentu apliecību, vai arī pabeigtu studiju diploma kopiju.

Inventārs: Sporta zāli un spēļu inventāru (bumbas, tīklus) nodrošina SIA “O-Sands”.

Noteikumi: Turnīrs notiek pēc spēkā esošajiem FIVB pludmales volejbola noteikumiem ar samazinātiem spēļu garumiem. Viena seta garums tiks noteikts, vadoties pēc pieteikušos dalībnieku skaita. Turnīru tiesās tiesneši.

Izspēles sistēma: Izspēles sistēma tiks noteikta atkarībā no pieteikušos komandu skaita.

Medicīniskais nodrošinājums: Katrs sacensību dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli. Organizatori traumu gadījumā nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu.

Apbalvošana: Apbalvoti tiek pirmo trīs vietu ieguvēji gan sievietēm, gan vīriešiem.

UNIVERSIĀDE – Pludmales volejbolā